Klub chovatelů holubů českých bubláků

Zápis z výroční členské schůze 2015

Zápis z výroční členské schůze chovatelů holubů českých bubláků konané 21. března 2015

v Lysé nad Labem – Na Viničkách 58

 

Za vedení klubu : předseda klubu – Miroslav Červený

                                            jednatel – Miroslav Fér

                                          pokladník – MUDr. Jan Vaník

Výroční členské schůze se zúčastnilo 22 členů a 4 hosté, omluveni př. Miroslav Vesecký, Dufek,Janoušek,Krausová, Havel, Pauzr, Černý, Jandík,Řiháček, Petrovický.

 

Schůzi zahájil př. Miroslav Fér. Přivítal přítomné členy klubu, informoval o bodech, které se budou na schůzi projednávat.

Program:

1.       Souhrnná zpráva výboru klubu

2.       Zpráva pokladníka

3.       Zpráva kontrolní a revizní komise

4.       Předání pohárů ze speciální výstavy

5.       Diskuze k předneseným zprávám

6.       Závěr

1. Souhrnná zpráva výboru klubu

o   Př. Červený přivítal přítomné a poděkoval př. Férovi za poskytnutí azylu na farmě, kde můžeme již tradičně pořádat své výroční členské schůze a přečetl zápis z minulé výroční členské schůze.

o   Následně přednesl obsáhnou zprávu ze svého pohledu. Pohovořil o dni českého bubláka a poděkoval př. Bohuslavu Pauzrovi za zajištění akce a doprovodného programu na své farmě v Osinalicích.

o   Dále okomentoval Celostátní výstavu v Lysé nad Labem konanou 14. – 16.11.2014, na které byla vystavena důstojná kolekce bubláků, co do počtu holubů, ale i barevných rázů. Zkritizoval však menší připravenost holubů na tak významnou výstavu – neupravené vrkoče, zalámaný a znečištěný rous.

o   Při výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem 17. – 18.1.2015 se konala speciální výstava našeho klubu. Kvalita vystavených bubláků a pestrost barevných rázů byla kvalitní a typ vystavených bubláků se stále zlepšuje. V letošním roce se neposuzovalo sudá lichá z důvodu zpracování do katalogu výstavy, na posouzení holubů to však nemělo žádný vliv. U bubláků byl vystaven propagační panel klubu a po oba dva dny byly dodávány na klece propagační letáky našeho klubu. Výstava jako taková byla velice pěkná v prostorné hale, jedinou nevýhodou pro vystavení většího počtu bubláků vidím ve vyšších poplatcích.

o   Př. Červený následně podrobně ohodnotil všechna vystavená plemena a barevné rázy bubláků a poděkoval za propagaci českého bubláka na regionálních výstavách a výstavách vyššího typu.

o   Dále přednesl soutěže, které se hodnotí na speciální výstavě (po zpracování předá př. Férovi, který je zveřejní v klubovém zpravodaji), poté přečetl šlechtitelský plán Českého bubláka, který zpracoval př. Pavel Řiháček. Na závěr vyřídil pozdrav od služebně nejstaršího člena klubu, př. Miroslava Veseckého.

 

o   Př. Miroslav Fér informoval, že náš klub vešel do roku 2014 s 52 členy.

o   V roce 2014 náš klub navždy opustili př. Podolský Josef a př. Vydrař Jaromír.

              Př. Fér vyzval přítomné k uctění jejich památky minutou ticha.

o   K dnešnímu dni v našem klubu ukončili členství : př. Vadlejch J., př. Jelínek J. a př. Končel P.

o   Do klubu se nám hlásí tři noví členové : Dušan Pitrmoc, Monika Sýkorová a Petr Řiháček

(v diskuzi proběhlo hlasování o přijetí a všichni členové byli přijati).

o   Př. Fér poděkoval všem vystavovatelům za účast na speciální výstavě klubu českého bubláka a konstatoval, že se soutěží o 15 pohárů plus nový pohár na málo chovaný barevný ráz.

 

2. Zpráva pokladníka

o   Př. Jan Vaník přednesl zprávu příjmů a výdajů v klubové pokladně za rok 2014.

o   Dále přednesl návrh rozpočtu na rok 2015.

 

3. Zpráva kontrolní a revizní komise

o   Kontrolní a revizní komise pod vedením předsedy př. Jiřího Schauera provedla kontrolu dokladů a neshledala žádné nesrovnalosti.

4. Předání pohárů ze speciální výstavy

o   Př. Miroslav Červený a př. Miroslav Fér předali úspěšným chovatelům poháry ze speciální výstavy holubů Českých bubláků, konané při výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem dne 17.-18.1.2015.

5. Diskuze k předneseným zprávám

o   Př. Červený vyzvednul ze svazu sochu českého bubláka, která byla považována za ztracenou. Tuto sochu vytvořil sochař v Praze roku 1924, byla putovním oceněním na nejlepší pár českého bubláka. Cena váží 15kg.

o   Př. Fér pohovořil o korespondenci mezi př. Outratou B. a př. Šindelářem z Kanady, do které se také zapojil ohledně bubláků a bublání.

o   Návrhy na příští klubovou výstavu – Lysá nad Labem 2016, Velvary – začátkem října 2015, Louny při okresní výstavě 6.11. 2015. Jako první v diskuzi se vyřadily Velvary z důvodu brzkého termínu. Následným hlasováním členská základna rozhodla pro Lysou na Labem v lednu 2016.

o   Př. Červený se zeptal přítomných, jak jsou spokojeni s novým způsobem posuzování holubů – na toto téma navázala diskuze.

o   Z důvodů neplnění členských povinností, nebo na vlastní žádost- členská základna rozhodla o ukončení členství v klubu těchto členů-př. Janoušek I., př. Hejný J., př. Kubinec J., př.Lacko M. př. Končel P.,př. Vadlejch J. a př. Jelínek J.

6. Závěr

Členská schůze bere na vědomí:

o   Souhrnnou zprávu výboru klubu za rok 2014

o   Zprávu pokladníka

o   Zprávu kontrolní a revizní komise

 

Členská schůze schvaluje:

o   Přijetí nových členů

o   Speciální výstavu v lednu 2016

o   Návrh rozpočtu na rok 2015

o   Ukončení členství výše jmenovaných

 

Členská schůze ukládá na rok 2015:

o   Zvyšovat chovatelskou základnu

o   Vydávat dvakrát ročně informační zpravodaj

o   Uspořádat speciální výstavu klubu českého bubláka

o   Uspořádat dvě členské schůze

o   Provozovat internetové stránky klubu

o   Podporovat málo chované rázy českého bubláka

o   Zpracovat soutěže hodnocené na speciální výstavě a zveřejnit je v klubovém zpravodaji

 

 

Zápis provedl : př. Antonín Blaháček

Ověřovatel zápisu : př. Miroslav Fér

© 2009-2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode