Klub chovatelů holubů českých bubláků

Zápis z VČS v Lysé nad Labem

Zápis z výroční členské schůze chovatelů holubů českých bubláků konané dne 1. března 2014

v Lysé nad Labem – Na Viničkách 58

 

Za vedení klubu : předseda klubu – Miroslav Červený

                                            jednatel – Miroslav Fér

                                          pokladník – MUDr. Jan Vaník

 

Výroční členské schůze se zúčastnilo 26 členů a 4 hosté, omluveni př. Jan Langr a př. Miroslav Vesecký.

Schůzi zahájil př. Miroslav Fér. Přivítal přítomné členy klubu, informoval o bodech, které se budou na schůzi projednávat.

Program:

1.       Souhrnná zpráva

2.       Zpráva pokladníka

3.       Zpráva revizní komise

4.       Předání pohárů a diplomů

5.       Diskuze

6.       Závěr

 

1.       Souhrnná zpráva

Př. Miroslav Červený na úvod přivítal přítomné členy klubu a hosty, vyřídil pozdrav od př. Miroslava Veseckého a poblahopřál všem, kteří v tomto roce oslaví svá významná životní jubilea.

Následně zkritizoval malou účast členů na letním setkání v Osinalicích u př. Bohuslava Pauzra, kde se projednával návrh tabulky obdržené od ÚOK. Podle které se bude od 1.4.2014 na Českého bubláka nahlížet při evropském způsobu posuzování. Tohoto setkání se také účastnil předseda ÚOK př. Pavel Wieder a př. Jiří Kristek.

Dále zkritizoval malou účast vystavujích členů klubu na speciální výstavě, upozornil ale, že celkový typ Českého bubláka se na výstavách zlepšil.

Vyzvednul snahu př. Františka Charváta a př. Bohuslava Pauzra za šlechtění Českých bubláků červených a žlutých šupkatých i žlutěplavých žlutopruhých.

Na závěr př. Miroslav Červený podrobně ohodnotil speciální výstavu Českých bubláků a vyjádřil se ke každému plemeni a barevnému rázu.

Klub Českých bubláků splnil podmínky ÚOK a díky tomu obdrží částku 1500Kč (převod částky zajistí př. Miroslav Červený).

Př. Miroslav Fér přednesl  žádost o přijetí nového člena Jiřího Fojta, který chová České bubláky bílé a červené – žádost byla schválena a člen přijat.

2.       Zpráva pokladníka

Př. Jan Vaník přednesl zprávu příjmů a výdajů v klubové pokladně za rok 2013.

Dále přednesl návrh rozpočtu na rok 2014.

Podal návrh na zvýšení věkové hranice pro placení členských příspěvků (projednáno v diskuzi)

3.       Zpráva revizní komise

Revizní komise pod vedením jejího předsedy Jiřího Schauera provedla kontrolu dokladů a neshledala žádné nesrovnalosti.

4.       Předání pohárů a diplomů

Př. Miroslav Červený a př. Miroslav Fér předali úspěšným chovatelům poháry a diplomy ze speciální výstavy Českých bubláků, konané při výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem dne 10.-12.1. 2014.

5.       Diskuze

Př. Jiří Míka informoval o skutečnosti, že se od 1.4.2014 na výstavách pořádaných ČSCH začne posuzovat Evropským způsobem posuzování. Seznámil přítomné o rozdílech mezi posuzováním evropským a bodovým z pohledu posuzovatele a následně vystavovatele.

Př. Jan Vaník podal návrh na zvýšení věkové hranice pro placení členských příspěvků ze 70 na 75 let. Zvýšení věkové hranice odůvodnil tím, že členská základna klubu Českého bubláka stárne a nových členů příliš nepřibývá a tím se dostává méně prostředků pro chod klubu – návrh byl členskou schůzí odsouhlasen a přijat.

Př. Miroslav Fér otevřel diskuzi o místě konání příští klubové výstavy. Navrhnuto bylo konání při celostátní výstavě 2014 a při výstavě Náš chovatel 2015. Bylo odsouhlaseno, že příští speciální klubová výstava se uskuteční při výstavě Náš chovatel v lednu 2015.

Př. Miroslav Červený zavzpomínal na zesnulého př. Karla Jirků a na jeho knihu „Česká čejka, česká lyska běloocasá a český bublák“ vydanou roku 2005.

6.       Závěr

Členská schůze bere na vědomí:

-          Souhrnnou zprávu za rok 2013

-          Zprávu pokladníka

-          Zprávu revizní komise

Členská schůze schvaluje:

-          Přijetí nového člena př. Jiřího Fojta

-          Zvýšení věkové hranice pro placení členských příspěvků

-          Speciální výstavu v lednu 2015

-          Návrh rozpočtu na rok 2014

Členská schůze ukládá na rok 2014:

-          Zvyšovat chovatelskou základnu

-          Vydávat dvakrát ročně informační zpravodaj

-          Uspořádat speciální výstavu klubu Českého bubláka

-          Uspořádat dvě členské schůze

-          Provozovat internetové stránky klubu

-          Podporovat málo chované rázy Českého bubláka

 

 

Zápis provedl : př. Antonín Blaháček

 

Ověřovatel zápisu : př. Miroslav Fér

 

© 2009-2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode