Klub chovatelů holubů českých bubláků

Diskusní fórum

Datum 29.10.2018
Vložil Miroslav Červeny
Titulek Klub

Vážení přátelé, přítelkyně .Blíží se vyvrcholení našeho chovatelského snažení a konfrontace jak bylo úspěšné toto snažení v konkurenci na naši speciální výstavě klubu chovatelů holubů českých bubláků .Ale popořadě tak jak šel náš klubový život. Po slavnostní výroční schůzi o které jsem Vás již informoval , následoval Den Českého bubláka v Osinalicích .Zdařilá akce která splnila svůj účel jak více prohlubovat přátelství mezi členy klubu. Po rozloučení s přáteli kteří již nejsou mezi námi, se rozvinula diskuse na různá témata. Mě nejvíce zaujala diskuse dvou chovatelů na téma kvality bubláků nabízených v klecích na burze. Určitě se k tomuto tématu vrátím v referátu na naší výroční schůzi. Dále mě zaujal názor proč tato setkání nenavštěvují nový mladí chovatelé , jen na takových volných akcí kde se debatuje jen o tématech které mě zajímají se můžu dozvědět něčeho co mě může posunout dopředu. Rozloučili jsme se s přáteli kteří letos odešli z našich řad. Ale zavzpomínali i na ty kteří holubaří a poslouchají tu naši muziku, jak se říká tam u nebeských bran .Nesmíme na tyto chovatelé nikdy zapomenout , protože to je ta pravá historie kterou oni tvořili. Dále proběhlo mnoho diskusí jen mezi chovateli kteří se dlouho neviděli .Tak trochu v pozadí byla krátká diskuse o evropské výstavě v Dánsku .Vystavuje české bubláky pouze jeden chovatel a to je přátelé hodně málo. Snad se někdo dohlásil. Po tradičním občerstvení našich žen a laskavého přijetí ve své roubence hlavního impresária B.Pauzra ,setkání s přáteli nám den rychle utekl a v odpoledních hodinách jsme se plni dojmu navrátili domů .Vážení přátelé, zde bych chtěl navázat na úvod tohoto článku. Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem a Celostátní výstava chovatelů holubů českých bubláku tamtéž bude vyvrcholením našeho snažení ale i velkou společenskou akcí .Přátelé přeji Vám aby jste si užili tuto vrcholovou akci a aby jste zúročili svou chovatelskou intuici a um v chovu bubláků .Těším se na shledání s Vámi u klecí na výstavě Lysé n . L. Váš předseda klubu Miroslav Červený

Datum 24.06.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Zemřel Jiří Míka

Vážení přátelé oznamuji Vám smutnou zprávu .Zemřel chovatel, posuzovatel, funkcionář a vzdělávatel našeho klubu přítel Jiří Míka. Zemřel 20.6.2018. Chovatel Bucharských a českých bubláků ale i jiných plemen holubů jako například rejdičů a málo chovaných plemen holubů z východu .Člen našeho klubu od roku 1962 ,zastával funkci vzdělávatele od roku 1990 až po součastnost. Odešel vzácný člověk s nezapomenutelným cigárkem které neodložil ani při posuzování holuba a s jeho přítelem Bedřichem Autratou který mu zapisoval při posuzování na výstavách. Odešel do holubářského nebe kde bude jistě v té nejlepší společnosti našich holubářských legend našeho klubu. Jistě se Ti tam Jirko bude dobře holubařit , to Ti přejí všichni kamarádi holubáři. Za bubláčkáře Miroslav Červený.

Datum 16.06.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Smutná zpráva

Vážení přátelé ,oznamuji Vám že dne 9.6.2018 zemřel člen našeho klubu přítel a kamarád Ladislav Černý .Odešel chovatel českých bubláků černých ,franských modrých kapratých a vodní drůbeže a to především českých hus . Vždy usměvavý příjemný společník při debatách o chovatelství s přáteli. Bude nám všem chybět v našem klubovém životě. S úctou a tichou vzpomínkou na pana chovatele, členové klubu chovatelů holubů českých bubláků .Miroslav Červený.

Datum 13.03.2018
Vložil Fér Miroslav
Titulek Zemřel Jaroslav Petrovický

Milí přátelé, dnes jsem dostal smutnou zprávu, zemřel náš kamarád Jaroslav Petrovický. Jára byl velký milovník myslivosti, koní, holubů staváků a českých bubláků, okrasné drůbeže i psů, ale hlavně lidí. O své lásky se dělil prostřednictvím svých stránek www.jarute.wbs.cz
Těšil se ze života, poslední víc jak rok věřil, že se mu dostane tolik k životu potřebného orgánu, nedočkal se.
Prosím věnujte mu tichou vzpomínku.

Datum 07.03.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Poděkování.

Jménem výboru klubu chovatelů holubů českých bubláků děkuji za práci ve funkcích výboru našeho klubu příteli Mudr. Janu Vaníkovi a Jiřímu Míkovi . Přejeme Vám přátelé hodně zdraví , štěstí a radostí s bubláky. Moc Vám děkujeme za to co jste pro klub udělali. Velmi si toho vážíme. DÍKY.

Datum 07.03.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Nový výbor klubu

Vážení přátelé. Je mou povinností Vás informovat o zvolení nového výboru klubu na výroční členské schůzi klubu chovatelů holubů českých bubláků v Lysé n. L. dne 3.3.2018. Během minulého volebního období zemřeli dva členové výboru a to Čestný místopředseda Miroslav Vesecký a Emeritní předseda klubu Jan Langr ,práci v klubu na vlastní žádost po třiceti sedmi letech funkcí ukončil Mudr Jan Vaník. Vykonával funkci předsedy klubu a následně pokladníka klubu. Po dvaceti osmi letech funkci vzdělávatele klubu ukončil svou činnost pro dlouhodobé zdravotní problémy Jiří Míka. Výbor klubu se rozhodl doplnit výbor o mladé a perspektivní chovatele . Výbor klubu jsme doplnili o známé a mladé chovatelé ing. Aleše Bukovského do funkce vzdělávatele a poradce chovu. Ing. Jiřího Macha do funkce pokladníka klubu a Antonína Blaháčka jako člena výboru. Současný výbor klubu který byl zvolen na členské výroční schůzi klubu dne 8.3.2018 bude pracovat ve složení. Předseda klubu Miroslav Červený ,jednatel Miroslav Fér , místopředseda František Charvát ,pokladník ing. Jiří Mach , vzdělávatel ing. Aleš Bukovský a člen výboru Antonín Blaháček . Jménem starších kolegů přeji nováčkům ve výboru vedení klubu hodně elánu ,pochopení Vašich dam a zdraví , štěstí ve Vašem osobním životě.

Datum 08.02.2018
Vložil Fér Miroslav
Titulek Máš zájem o vstup do našeho klubu?

Pokud ano, jsi zván a vítán na Výroční členskou schůzi Klubu chovatelů holubů českých bubláků a to na sobotu 3.3.2018 v 10,00 hod do Lysé nad Labem. Pokud ano, zavolej na 601 594 625 a řeknu ti kde se schůze koná.
Fér Miroslav, jednatel klubu.

Datum 30.12.2017
Vložil Miroslav Červený
Titulek Přání 2018

Vážení přátelé, přítelkyně ,chovatelé bubláků. Rok 2017 uběhl svou časovou neúprostnou pravidelností stejně rychle jako předcházející roky a bylo jen na nás jak jsme ho naplnili každý po svém. Rok 2017 nezačal dobře kvůli ptačí chřipce a tím jsme přišli o naší Celostátní speciální výstavu bubláků. Ale jakoby byl špatný start roku znamením pro něco dobrého. Hned v březnu jsme uskutečnili výroční členskou schůzi klubu v Lysé. Schůze tradičně v přátelském duchu , což je pro náš klub typické, rychlé a konstruktivní jednání. Hlavním bodem jednání byla speciální výstava klubu. Odsouhlasili jsme si že ji uskutečníme v Lysé na podzim při celostátní výstavě svazu. Hned druhou zdařilou akcí byl Den českého bubláka v Osinalicích na farmě přítele B.Pauzra. Bylo to již 14 nácté setkání chovatelů bubláků ale i chovatelů jiných plemen holubů. Myslím že taková setkání pro přátelské posezení jsou pro chod klubu velmi důležité. Podzimní speciální výstava byla vrcholem klubového snažení a chovatelské intuice ve vedení Vašich chovů. Mohu posoudit jako obdivovatel bubláků jejich nevšední krásu. Vámi vystavení bubláci budili jak laickou tak i odbornou pozornost.Tak to je rok 2017 jen krátce v několika větách. Za několik týdnů v Lysé se k těmto bodům rozhovořím a pak v následné diskusi vše řádně prodiskutujeme .Vážení přátelé ,příští schůze bude volební. Proto si připravte své připomínky a návrhy kandidátu do vedení klubu. Přátelé přeji Vám a Vašim rodinám zdraví, štěstí a krásnou pohodu v rodinném životě. Vašim milovaným bubláčkům zdraví a krásný odchov v roce 2018.

Datum 31.12.2017
Vložil Bohuslav Potůček
Titulek Re: Přání 2018

Pane Červený děkuji. Přesně takto má vystupovat předseda klubu vůči členské základně. To poukazuje na to, že jste velmi kultivovaný člověk o čemž jsem se přesvědčil při osobním setkání v Podbořanech. V hodně klubech mi tohle chybí. Obdivuji jak vás, tak Míru F. jakým způsobem vedete klub a jak klub pracuje. Dovolím si poděkovat jménem celé čl. základny a já děkuji zatím jako "nečlen klubu". Potůček B.

Datum 31.12.2017
Vložil
Titulek Re: Re: Přání 2018

Vážený příteli. Děkuji za pohlazení po duši té není nikdy dost . Přeji Vám, Vaši rodině vše nejlepší v nastávajícím novém roce. A Vám přeji , aby se Vám s čecháčky dařilo a prožíval jste s nimi krásné chvíle. Miroslav Červený.

 

© 2009-2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode