Klub chovatelů holubů českých bubláků

Diskusní fórum

Datum 24.06.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Zemřel Jiří Míka

Vážení přátelé oznamuji Vám smutnou zprávu .Zemřel chovatel, posuzovatel, funkcionář a vzdělávatel našeho klubu přítel Jiří Míka. Zemřel 20.6.2018. Chovatel Bucharských a českých bubláků ale i jiných plemen holubů jako například rejdičů a málo chovaných plemen holubů z východu .Člen našeho klubu od roku 1962 ,zastával funkci vzdělávatele od roku 1990 až po součastnost. Odešel vzácný člověk s nezapomenutelným cigárkem které neodložil ani při posuzování holuba a s jeho přítelem Bedřichem Autratou který mu zapisoval při posuzování na výstavách. Odešel do holubářského nebe kde bude jistě v té nejlepší společnosti našich holubářských legend našeho klubu. Jistě se Ti tam Jirko bude dobře holubařit , to Ti přejí všichni kamarádi holubáři. Za bubláčkáře Miroslav Červený.

Datum 16.06.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Smutná zpráva

Vážení přátelé ,oznamuji Vám že dne 9.6.2018 zemřel člen našeho klubu přítel a kamarád Ladislav Černý .Odešel chovatel českých bubláků černých ,franských modrých kapratých a vodní drůbeže a to především českých hus . Vždy usměvavý příjemný společník při debatách o chovatelství s přáteli. Bude nám všem chybět v našem klubovém životě. S úctou a tichou vzpomínkou na pana chovatele, členové klubu chovatelů holubů českých bubláků .Miroslav Červený.

Datum 07.06.2018
Vložil Albertmot
Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate gland is the central portion of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The men's prostate is located just before the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections in the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of forms of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect inside the gland and also the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be caused by trauma to the urinary tract or by infections from other areas of the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal from the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to help remedy the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some from the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for our health and wellbeing and will also also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that a few ejaculations a week will assist you to prevent cancer of prostate.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef per week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most significant measure to consider to make certain a wholesome prostate is to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you ought to go for prostate examination at least a year.

Datum 05.06.2018
Vložil Alberteluro
Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is central to the portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for your patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related symptom in men younger than 55 years old. Infections of the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all types of prostate infection. It is due to bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect inside the gland along with the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be a result of trauma to the urinary tract or by infections from other areas of the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect then the utilization antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not to establish what causes these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some of the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and this will also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations a week will assist to prevent cancer of prostate.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef per week will raise the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most important measure to take to make certain a normal prostate is to select regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you ought to select prostate examination one or more times annually.

Datum 13.03.2018
Vložil Fér Miroslav
Titulek Zemřel Jaroslav Petrovický

Milí přátelé, dnes jsem dostal smutnou zprávu, zemřel náš kamarád Jaroslav Petrovický. Jára byl velký milovník myslivosti, koní, holubů staváků a českých bubláků, okrasné drůbeže i psů, ale hlavně lidí. O své lásky se dělil prostřednictvím svých stránek www.jarute.wbs.cz
Těšil se ze života, poslední víc jak rok věřil, že se mu dostane tolik k životu potřebného orgánu, nedočkal se.
Prosím věnujte mu tichou vzpomínku.

Datum 07.03.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Poděkování.

Jménem výboru klubu chovatelů holubů českých bubláků děkuji za práci ve funkcích výboru našeho klubu příteli Mudr. Janu Vaníkovi a Jiřímu Míkovi . Přejeme Vám přátelé hodně zdraví , štěstí a radostí s bubláky. Moc Vám děkujeme za to co jste pro klub udělali. Velmi si toho vážíme. DÍKY.

Datum 07.03.2018
Vložil Miroslav Červený
Titulek Nový výbor klubu

Vážení přátelé. Je mou povinností Vás informovat o zvolení nového výboru klubu na výroční členské schůzi klubu chovatelů holubů českých bubláků v Lysé n. L. dne 3.3.2018. Během minulého volebního období zemřeli dva členové výboru a to Čestný místopředseda Miroslav Vesecký a Emeritní předseda klubu Jan Langr ,práci v klubu na vlastní žádost po třiceti sedmi letech funkcí ukončil Mudr Jan Vaník. Vykonával funkci předsedy klubu a následně pokladníka klubu. Po dvaceti osmi letech funkci vzdělávatele klubu ukončil svou činnost pro dlouhodobé zdravotní problémy Jiří Míka. Výbor klubu se rozhodl doplnit výbor o mladé a perspektivní chovatele . Výbor klubu jsme doplnili o známé a mladé chovatelé ing. Aleše Bukovského do funkce vzdělávatele a poradce chovu. Ing. Jiřího Macha do funkce pokladníka klubu a Antonína Blaháčka jako člena výboru. Současný výbor klubu který byl zvolen na členské výroční schůzi klubu dne 8.3.2018 bude pracovat ve složení. Předseda klubu Miroslav Červený ,jednatel Miroslav Fér , místopředseda František Charvát ,pokladník ing. Jiří Mach , vzdělávatel ing. Aleš Bukovský a člen výboru Antonín Blaháček . Jménem starších kolegů přeji nováčkům ve výboru vedení klubu hodně elánu ,pochopení Vašich dam a zdraví , štěstí ve Vašem osobním životě.

Datum 08.02.2018
Vložil Fér Miroslav
Titulek Máš zájem o vstup do našeho klubu?

Pokud ano, jsi zván a vítán na Výroční členskou schůzi Klubu chovatelů holubů českých bubláků a to na sobotu 3.3.2018 v 10,00 hod do Lysé nad Labem. Pokud ano, zavolej na 601 594 625 a řeknu ti kde se schůze koná.
Fér Miroslav, jednatel klubu.

Datum 30.12.2017
Vložil Miroslav Červený
Titulek Přání 2018

Vážení přátelé, přítelkyně ,chovatelé bubláků. Rok 2017 uběhl svou časovou neúprostnou pravidelností stejně rychle jako předcházející roky a bylo jen na nás jak jsme ho naplnili každý po svém. Rok 2017 nezačal dobře kvůli ptačí chřipce a tím jsme přišli o naší Celostátní speciální výstavu bubláků. Ale jakoby byl špatný start roku znamením pro něco dobrého. Hned v březnu jsme uskutečnili výroční členskou schůzi klubu v Lysé. Schůze tradičně v přátelském duchu , což je pro náš klub typické, rychlé a konstruktivní jednání. Hlavním bodem jednání byla speciální výstava klubu. Odsouhlasili jsme si že ji uskutečníme v Lysé na podzim při celostátní výstavě svazu. Hned druhou zdařilou akcí byl Den českého bubláka v Osinalicích na farmě přítele B.Pauzra. Bylo to již 14 nácté setkání chovatelů bubláků ale i chovatelů jiných plemen holubů. Myslím že taková setkání pro přátelské posezení jsou pro chod klubu velmi důležité. Podzimní speciální výstava byla vrcholem klubového snažení a chovatelské intuice ve vedení Vašich chovů. Mohu posoudit jako obdivovatel bubláků jejich nevšední krásu. Vámi vystavení bubláci budili jak laickou tak i odbornou pozornost.Tak to je rok 2017 jen krátce v několika větách. Za několik týdnů v Lysé se k těmto bodům rozhovořím a pak v následné diskusi vše řádně prodiskutujeme .Vážení přátelé ,příští schůze bude volební. Proto si připravte své připomínky a návrhy kandidátu do vedení klubu. Přátelé přeji Vám a Vašim rodinám zdraví, štěstí a krásnou pohodu v rodinném životě. Vašim milovaným bubláčkům zdraví a krásný odchov v roce 2018.

Datum 31.12.2017
Vložil Bohuslav Potůček
Titulek Re: Přání 2018

Pane Červený děkuji. Přesně takto má vystupovat předseda klubu vůči členské základně. To poukazuje na to, že jste velmi kultivovaný člověk o čemž jsem se přesvědčil při osobním setkání v Podbořanech. V hodně klubech mi tohle chybí. Obdivuji jak vás, tak Míru F. jakým způsobem vedete klub a jak klub pracuje. Dovolím si poděkovat jménem celé čl. základny a já děkuji zatím jako "nečlen klubu". Potůček B.

 

© 2009-2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode